Najbliższe szkolenia


9.12.2013r.


Prawo budowlane - zmiany i nowelizacje

szczegóły

styczeń 2014 r.


Język migowy

szczegóły

21-22.11.2013r.


Prawidłowe przygotowanie inwestycji - Prawo budowlane, warunki zabudowy, DLiCP...

szczegóły

15.11.2013r.


Prawo budowlane - ostatnie zmiany oraz zapowiadane nowelizacje...

szczegóły

26.04.2013r.


Procedury KPA w realizacji zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości

szczegóły

13.05.2013r.


Metody radzenia sobie ze stresem w pracy - trudny petent

szczegóły

9-10.05.2013r.


Zamówienia publiczne po ostatnich nowelizacjach - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

szczegóły

10.04.2013r.


Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce organów administracji

szczegóły

15-16.04.2013r.


Przeglądy obiektów budowlanych-kontrole stanu technicznego i książka obiektu budowlanego

szczegóły

27.03.2013r.


Zamówienia publiczne po ostatnich nowelizacjach - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

szczegóły

od 11.03.2013r.


Kurs języka migowego (w tym dla administracji) - podstawowy

szczegóły

12.04.2013r.


FOREX-Transakcje terminowe i opcyjne oraz ich wykorzystanie dla celów zabezpieczających i spekulacyjnych

szczegóły

od 12.03.2013r.


Język migowy dla urzędników - PRZYPOMINAJĄCY

szczegóły

początek 2013r.


Język migowy DLA STUDENTÓW

szczegóły

początek 2013r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej (2 poziomy)

szczegóły

19.12.2012


Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2012/2013

szczegóły

12.12.2012 r.


Rekultywacja gruntów poinwestycyjnych oraz wycinka drzew i krzewów

szczegóły

23.10.2012 r.


Prawo budowlane - nowelizacja 2013 i proces budowlany po ostatnich zmianach

szczegóły

17.10.2012 r.


Problemy procesu budowlanego - aspekt prawny i psychologiczny

szczegóły

07.09.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej- podstawowy Edycja III

szczegóły

30.03.2012 r.


Rachunkowość jednostek budżetowych od 2012 roku - dostosowanie zasad ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych do zmian

szczegóły

29.03.2012 r.


Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce organów administracji

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej- podstawowy Edycja II

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy podstawowy - DLA STUDENTÓW

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Język migowy dla dla służb interwencji (policja, straż miejska, straż pożarna)

od 11.01.2012 r.


Język migowy dla urzędników - ZAAWANSOWANY

szczegóły

06.12.2011 r.


Prawo budowlane - stan po ostatnich nowelizacjach i zapowiadane zmiany ustawy

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Generowanie oszczędności w zakupach

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Podstawowy kurs języka migowego dla pracowników służb interwencyjnych, urzędowych, ratowniczych i ochrony zdrowia

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Ustawa Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych zmian – wzorcowe prowadzenie postępowań

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs podstawowy dla pracowników restauracji i zakładów gastronomicznych

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs podstawowy dla pracowników stacji paliw

szczegółyLubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

 

Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

65-140 Zielona Góra

ul. Wyczółkowskiego 29

Tel. 507 48 48 03

tel./fax 68-326 74 98

lcsd@tlen.pl

biuro@lcsd.webmar.pl