Najbliższe szkolenia


9.12.2013r.


Prawo budowlane - zmiany i nowelizacje

szczegóły

styczeń 2014 r.


Język migowy

szczegóły

21-22.11.2013r.


Prawidłowe przygotowanie inwestycji - Prawo budowlane, warunki zabudowy, DLiCP...

szczegóły

15.11.2013r.


Prawo budowlane - ostatnie zmiany oraz zapowiadane nowelizacje...

szczegóły

26.04.2013r.


Procedury KPA w realizacji zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości

szczegóły

13.05.2013r.


Metody radzenia sobie ze stresem w pracy - trudny petent

szczegóły

9-10.05.2013r.


Zamówienia publiczne po ostatnich nowelizacjach - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

szczegóły

10.04.2013r.


Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce organów administracji

szczegóły

15-16.04.2013r.


Przeglądy obiektów budowlanych-kontrole stanu technicznego i książka obiektu budowlanego

szczegóły

27.03.2013r.


Zamówienia publiczne po ostatnich nowelizacjach - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

szczegóły

od 11.03.2013r.


Kurs języka migowego (w tym dla administracji) - podstawowy

szczegóły

12.04.2013r.


FOREX-Transakcje terminowe i opcyjne oraz ich wykorzystanie dla celów zabezpieczających i spekulacyjnych

szczegóły

od 12.03.2013r.


Język migowy dla urzędników - PRZYPOMINAJĄCY

szczegóły

początek 2013r.


Język migowy DLA STUDENTÓW

szczegóły

początek 2013r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej (2 poziomy)

szczegóły

19.12.2012


Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2012/2013

szczegóły

12.12.2012 r.


Rekultywacja gruntów poinwestycyjnych oraz wycinka drzew i krzewów

szczegóły

23.10.2012 r.


Prawo budowlane - nowelizacja 2013 i proces budowlany po ostatnich zmianach

szczegóły

17.10.2012 r.


Problemy procesu budowlanego - aspekt prawny i psychologiczny

szczegóły

07.09.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej- podstawowy Edycja III

szczegóły

30.03.2012 r.


Rachunkowość jednostek budżetowych od 2012 roku - dostosowanie zasad ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych do zmian

szczegóły

29.03.2012 r.


Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce organów administracji

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej- podstawowy Edycja II

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy dla pracowników administracji publicznej

szczegóły

09.03.2012 r.


Język migowy podstawowy - DLA STUDENTÓW

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Język migowy dla dla służb interwencji (policja, straż miejska, straż pożarna)

od 11.01.2012 r.


Język migowy dla urzędników - ZAAWANSOWANY

szczegóły

06.12.2011 r.


Prawo budowlane - stan po ostatnich nowelizacjach i zapowiadane zmiany ustawy

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Generowanie oszczędności w zakupach

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Podstawowy kurs języka migowego dla pracowników służb interwencyjnych, urzędowych, ratowniczych i ochrony zdrowia

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Ustawa Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych zmian – wzorcowe prowadzenie postępowań

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs podstawowy dla pracowników restauracji i zakładów gastronomicznych

szczegóły

Termin do uzgodnienia


Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs podstawowy dla pracowników stacji paliw

szczegółyLubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

 

 • Oferujemy programy szkoleń modyfikowane pod kątem potrzeb oraz oczekiwań naszych Klientów.
 • Oferujemy świetnych, doświadczonych trenerów, którzy przeprowadzą zajęcia w pasjonujący i przystępny sposób.
 • Oferujemy materiały szkoleniowe napisane tak, aby były pomocne także po szkoleniu.
 • Oferujemy bardzo dobrą lokalizację szkoleń, co sprzyja atmosferze podczas i po szkoleniu oraz integracji.
 • Oferujemy rzetelnych i otwartych na sugestie oraz gotowych do wszelkiej pomocy pracowników.
 • Oferujemy bardzo korzystne ceny (a od nich jeszcze możliwe rabaty).

Przeprowadzamy szkolenia z następujących obszarów:

 • Język migowy (Język migowy – zastosowanie powszechne, Język migowy dla pracowników służb interwencyjnych, urzędowych, ratowniczych i ochrony zdrowia – wszystkie szkolenie oferujemy dla różnych poziomów zaawansowania)

 • Prawo budowlane (Szkolenia z nowelizacji ustawy, aktów wykonawczych, interpretacji przepisów, a także szczegółowych problemów na tle prawa budowlanego),

 • Prawo cywilne (Dzięki stałej współpracy z kancelariami adwokatów i radców prawnych oferujemy praktyczną wiedzę z każdej dziedziny ogólnie pojętego prawa cywilnego. Ponadto oferujemy doradztwo prawne)

 • Prawo zamówień publicznych (nowelizacja ustawy, aktów wykonawczych, interpretacji przepisów, Zamówienia publiczne dla osób początkujących, Prawo zamówień publicznych w praktyce (poziom zaawansowany), Praca w komisjach przetargowych – wzorcowe prowadzenie procedur przetargowych, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, Zamówienia publiczne dla Wykonawców)

 • Prawo geologiczne i górnicze

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (m.in. Procedura planistyczna, Praktyczne problemy związane z prowadzeniem czynności planistyczno-urbanistycznych w obszarze zagospodarowania złóż i budowy gazociągów, Zgodność z prawem uchwały o mpzp)

 • Zdolności interpersonalnych i psychologii pracy (m.in. Warsztaty integracyjne, Otwartość, zaufanie i współdziałanie w grupie, Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów, Warsztaty asertywności, Kreatywność – elastyczność myślenia i rozwijanie zdolności dostosowywania się do zmian w pracy, Stres i wypalenie zawodowe)

 • Autoprezentacja (m.in. Wystąpienia publiczne, Umiejętności medialne, Charyzma mówcy, Efektywna prezentacja)

 • Negocjacje (handlowe, w zamówieniach publicznych, w życiu prywatnym)

 • Sprzedaż i komunikacja z klientem (nowoczesne formy sprzedaży, techniki efektywnej sprzedaży usług, obsługa kasy fiskalnej, przepisy prawne regulujące sprzedaż – odpowiedzialność sprzedawcy, prawa kupującego)

 • Zakupy (m.in. Generowanie oszczędności w zakupach, Zakupy ze środków publicznych, Odpowiedzialność za wydatkowanie środków, Budżetowanie)

 • Finanse (m.in. Wydatkowanie środków publicznych, Źródła dofinansowywania, Współfinansowanie przez Unię Europejską)

 • Środki trwałe (m.in. Środki trwałe w budowie, Środki trwałe dla służb techniczno-inwestycyjnych, Kwalifikacja środków trwałych)

 • Promocja przedsiębiorczości (Zakładanie, prowadzenie, finansowanie działalności gospodarczej, Dotacje na otwarcie działalności, Dotacje dla istniejących przedsiębiorców, Prawidłowe tworzenie biznesplanów)

 • Pakiet Office (obsługa programów komputerowych – różne stopnie zaawansowania)

 • Program kosztorysowy NormaPro

 • Programy *Cad (m.in. AutoCad, ArchiCad)

 • Program MS Project Professional

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (m.in. dla pracowników gastronomii, stacji paliw i innych firm i osób - zajęcia praktyczne z fantomami prowadzone przez pracowników pogotowia ratunkowego)

 • Szkolenia BHP (Podstawy bhp, Przepisy prawne i odpowiedzialność pracodawców w zakresie bhp, Szkolenia wstępne – stanowiskowe, okresowe – dla osób kierujących pracownikami i dla pracowników)

 • Marketing (m.in. Tworzenie planu marketingowego, Techniki marketingu, Nowoczesny marketing – partnerski, wirusowy, partyzancki, Jak uzyskać lojalność klientów, Promocja w Internecie – social-media – szkolenia kierowane do mikro-, małych-, średnich-, dużych przedsiębiorców)

 • Zarządzanie Wiedzą w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie projektami (Szkolenie wprowadzające lub szczegółowego etapu zarządzania, Zarządzanie projektami budowlanymi, Obsługa programu wspomagającego zarządzanie projektem – MS Project Professional)

 • Tworzenie i realizacja projektów dofinansowywanych z EFS

 • … oraz na każdy temat zaproponowany przez Klienta

  Szczegółowe oferty przygotowujemy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.


  Wykładowcy, trenerzy:

  Współpracujemy z wykładowcami posiadającymi wysokie kwalifikacje odpowiadające standardom Unii Europejskiej oraz bogate doświadczenie zawodowe. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą jest podstawowym kryterium selekcji naszej kadry wykładowców.

  Nasi wykładowcy i trenerzy mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznych szkoleń i są przygotowani, by spełniać Państwa wysokie wymagania oraz przekazywać wiedzę i umiejętności w sposób pasjonujący i przejrzysty.

  Dbamy o to, aby otrzymywali Państwo usługi na najwyższym poziomie - dlatego też wykładowcy i trenerzy są dobierani tak, aby ich wiedza oraz umiejętności spełniały Państwa oczekiwania. Posiadając duży zespół trenerski, jesteśmy w stanie idealnie dopasować się do Państwa oczekiwań. Zawsze stawiamy na najwyższą jakość.


  Szkolenia EFS:

  Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

  Polska jako członek Unii Europejskiej stała się beneficjentem funduszy strukturalnych UE. Strategia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej przewiduje inwestycje w edukację, co polega m.in. na dofinansowaniu szkoleń. Firma Lubuskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przypadającego na lata 2007-2013, może realizować różnego rodzaju projekty szkoleniowe jako podwykonawca.

  Piszemy i realizujemy projekty szkolniowe wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ex Dono”. Specjalizujemy się w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych oraz w obszarze przedsiębiorczości i szkoleń dla kadry inżynierskiej.


  Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z realizacji i rozliczania projektów.